Ендогенні процеси

Материалы » Ендогенні процеси

Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д.

За характером рухів (кінематикою) тектонічні рухи земної кори можна поділити на переважно вертикальні (радіальні) та переважно горизонтальні (тангенціальні). Вони можуть бути плавними (хвильові, складчасті) і розривними (брилові, блокові); направлені (незворотні і коливальні (зворотні); висхідні та низхідні; інтенсивні і слабкі. Вертикальні рухи називають також коливальними, або епейрогенічними.

З магматизмом пов'язане утворення деяких мінералів та корисних копалин (хроміту, ільменіту, сульфідів заліза, міді, нікелю та ін.). З гідротермальними процесами що супроводжують вулканізм пов'язані родовища свинцю, цинку, міді, олова, нікелю, кобальту, благородних металів та ін.

Для розуміння процесів, що відбуваються в земній корі є вивчення та аналіз таких структурних її частин як платформи. Вони характеризуються, як правило ,вирівняним спокійним рельєфом, відносно повільними меншої амплітуди рухами, слабким проявом магматизму і т.і. Основними структурними елементами платформ є щити, плити, масиви, антеклізи, прогини, вали, куполи.

Значно важчим є пізнання структури дна океанів, зважаючи на недостатню кількість фактичних даних про їх геологічну будову. Опираючись переважно на геофізичні матеріали, в океанах виділяють два основні типи структур: океанічні платформи (таласократони) та внутрішньоокеанічні рухливі пояси.

Особливості будівлі структури визначають розмаїтість рельєфу при динамічних факторах, що незмінюються . Стійкість порід і потужність товщ. Стійкі осадові породи, відпрепаровані процесами селективної денудації, утворять поверхні, що бронюють. Вони створюють форми, тотожні тектонічним чи деформаціям їх окремим елементам. Гірські спорудження із широким виходом на поверхню порід із приблизно рівною і значною стійкістю утворять круті монотонні схили .

Внутренние процессы в русских землях
Жизнь сына Дмитрия Донского полная тяжких испытаний и тревог подходила к концу. Василий уходил из жизни в тревожные для Москвы и общерусского дела время. 27 февраля 1425 года, после 36 лет княжения, Василий I Дмитриевич скончался, оставив после себя на княжен ...

Сравнительный анализ экономических курсов Ф. Рузвельта и И. Сталина
Две великие державы, с противоположными взглядами на ведение политики, экономики и различным менталитетом, но одинаково жаждущих мировое господство, СССР и США, в начале 20 века ищут пути выхода из кризиса в экономике… Изучая экономические курсы И. Сталина ...

Начало национального Возрождения.
Внутренняя анархия и распад Турецкой империи, бесчинства чиновников и кирджалиев, против которых была бессильна и сама центральная власть, сильно тормозили экономическое развитие Болгарии. И тем не менее основной чертой экономического развития Болгарии с кон ...