Ендогенні процеси

Материалы » Ендогенні процеси

Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д.

За характером рухів (кінематикою) тектонічні рухи земної кори можна поділити на переважно вертикальні (радіальні) та переважно горизонтальні (тангенціальні). Вони можуть бути плавними (хвильові, складчасті) і розривними (брилові, блокові); направлені (незворотні і коливальні (зворотні); висхідні та низхідні; інтенсивні і слабкі. Вертикальні рухи називають також коливальними, або епейрогенічними.

З магматизмом пов'язане утворення деяких мінералів та корисних копалин (хроміту, ільменіту, сульфідів заліза, міді, нікелю та ін.). З гідротермальними процесами що супроводжують вулканізм пов'язані родовища свинцю, цинку, міді, олова, нікелю, кобальту, благородних металів та ін.

Для розуміння процесів, що відбуваються в земній корі є вивчення та аналіз таких структурних її частин як платформи. Вони характеризуються, як правило ,вирівняним спокійним рельєфом, відносно повільними меншої амплітуди рухами, слабким проявом магматизму і т.і. Основними структурними елементами платформ є щити, плити, масиви, антеклізи, прогини, вали, куполи.

Значно важчим є пізнання структури дна океанів, зважаючи на недостатню кількість фактичних даних про їх геологічну будову. Опираючись переважно на геофізичні матеріали, в океанах виділяють два основні типи структур: океанічні платформи (таласократони) та внутрішньоокеанічні рухливі пояси.

Особливості будівлі структури визначають розмаїтість рельєфу при динамічних факторах, що незмінюються . Стійкість порід і потужність товщ. Стійкі осадові породи, відпрепаровані процесами селективної денудації, утворять поверхні, що бронюють. Вони створюють форми, тотожні тектонічним чи деформаціям їх окремим елементам. Гірські спорудження із широким виходом на поверхню порід із приблизно рівною і значною стійкістю утворять круті монотонні схили .

Устройство средних женских учебных заведений Мариинского ведомства. Управление женскими учебными заведениями
Устройство и функционирование женских средних школ определялось рядом нормативных документов, принятых правительством. Высшее управление Мариинскими гимназиями осуществлял Главный управляющий ведомством учреждений императрицы Марии. Государственными и частны ...

Материально-техническая база 1953 – 1958 гг.
Укреплялась материально-техническая база и коллективных хозяйств Донбасса. В колхозах Ворошиловоградской области, например, с 1950 г. по 1960 г. количество тракторов увеличилось с 5080 до 5998 шт., соответственно комбайнов – с 1342 до 1425 шт., грузовых авто ...

Понятие достоверности исторического источника. Полнота и точность информации источника
От изучения внешних характеристик источника, обстоятельств его возникновения, интерпретации исследователь переходит к внутренней критике: анализу содержания. Исследовательская практика представляет собой бесконечное движение ко всё более полному и глубокому ...