Индия

Материалы » Индия

Природа Індії багата й різно­манітна. Зелені долини річок зміню­ються степами та пустелями, а снігові гори — тропічними лісами.

Раніше арії жили на півдні Східної Європи, тобто в степах України, і аж до Каспійського моря. Вони випасали табуни ко­ней, розводили овець, У пошуках кращих пасовиськ частина аріїв перейшла через гірський хребет Гіндукуш і спустилася до Індії. Інша група аріїв пішла на Іранське нагір'я. Від них похо­дять перси. Деякі арії пішли ще далі — на Кавказ та в Європу.

Від «веди» утворено слово «деви» — «боги». Звідси наші слова «дівчина», «діва», а також «дєва» російською мовою. Старо­слов'янський бог називався Див. У феків їхній верховний бог Зевс мав ще одне ім'я — Дій. У римлян бог називався Деус.

Пізніше релігія в індійців переміни­лася, на зміну старим богам прийшли нові. Тепер головними богами стали Брахма, Шіва і Вішну. їх зображували з багатьма руками і обличчями. Земним втіленням бога Вішну вважався Крішна у подобі людській. Богиня краси і ко­хання звалася Лакшмі.

Четверта варна — це шудри (слу­ги), яких Брахма створив зі своїх ніг. Вони мусили прислужувати людям із трьох вищих варн. Шудрами були поневолені арійцями темношкірі мешканці Індії.

Індійці вважали, що Ріта виникла од­ночасно зі створенням самого всесвіту. Сонце для них було оком Ріти, а охо­ронцями Ріти — 12 сонячних братів-місяців, кожен з яких відповідав певно­му знаку зодіаку (колу з 12 сузір'їв).

Згодом до Будди прийшли учні, і він став їх навчати. Учні та послідовники Будди, яких в Індії і зараз дуже багато, дотриму­ються заповідей свого вчителя. Будда навчав, що однаково по­гано жити у великих розкошах і в бідності. Правильно живе та людина, яка обмежує свої бажання, живе скромно, чесно, спокійно, прагне пізнати істину.

Расшатывание основ режима
При очевидной неспособности советской системы приспособиться к новым условиям развития, потенциал ее устойчивости был еще далеко не исчерпан. Несмотря на резкое замедление темпов экономического роста после восьмой пятилетки (1966-1970 годы), режим продолжал ...

1905 Роберт Кох (1843-1910)
Формулировка нобелевского комитета: «за его исследования и открытия в области туберкулеза». В 1882 году Роберт Кох сообщил Берлинскому обществу врачей, что он открыл возбудитель туберкулеза, который он называл бациллой, его современники - палочкой Коха. Пе ...

Влияние национальных традиций на военную историю Афганистана
Афганистан в течение столетий не только находился на стыке великих цивилизаций, но и становился ареной кровопролитных вооруженных столкновений. История войн в этой стране весьма богата: здесь были и персы, и македонцы, и арабы, и монголы. В новое время в Афг ...